Nowa firma - banki-polskie-najwieksze-polskie-banki-najlepsze-banki-polskie-banki-polskie-porownanie

Banki polskie

nowa-firma.com.pl


W celu opisania banków polskich, należy najpierw wyjaśnić, co to oznacza słowo bank i skąd się wzięło.

Mianowicie słowo „ bank” pochodzi od włoskiego słowa „banco”, który po prostu oznacza ławkę. Na tej ławce bowiem siedzieli handlarze, którzy zajmowali się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

Obecnie słowo „bank” jest słowem zastrzeżonym wyłącznie dla banków, a to wszystko opiera się na przepisach prawa bankowego. Zgodnie z artykułem 5 Prawa Bankowego do podstawowych czynności banków możemy zaliczyć między innymi:

udzielanie kredytów, prowadzenie rachunków bankowych, emisja papierów wartościowych i tym podobne. Poza tym banki nabywają i zbywają wierzytelności, dokonują operacji wekslowych i czekowych a także przechowują papiery wartościowe w specjalnych sejfach. Banki mogą również wykonywać czynności nie bezpośrednio związane z usługami banku jak na przykład udzielać porad finansowych.

Banki możemy podzielić na: banki centralne, banki operacyjne, które zajmują się świadczeniem usług klientom masowym,banki uniwersalne, banki hipoteczne, banki państwowe do których należą przedsiębiorstwa państwowe, banki spółdzielcze do których należą między innymi spółdzielnie.

Do banków natomiast nie możemy zaliczyć spółdzielczych kas oszczędnosciowo-rozliczeniowych.